W dniu 02.09.2020 r. został podpisany list intencyjny związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz Gminy Miasto Jordanów. List podpisany został przez Burmistrza Miasta Jordanowa P. Andrzeja Malczewskiego i Burmistrza Rabki -Zdrój P. Leszka Świder. W ramach zadania Miasto Jordanów i Gmina Rabka -Zdrój wspólnie wystąpią jako partnerzy z wnioskiem o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych. Na terenie miasta planowana jest termomodernizacja budynków przy ul. Kolejowej i Konopnickiej polegająca m.in. na dociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki, modernizacji kotłowni i zmontowaniu odnawialnych źródeł energii. Wspólne partnerstwo pozwoli na złożenie wniosku na kilka obiektów co skutkować będzie większą szansa na otrzymanie dofinansowania na ten cel.