Ogłoszenie

 

Dnia 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta  Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja na temat działalności Chóru Bel Canto oraz sprawozdanie
  z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2023.
 • Informacja na temat działalności Orkiestry Dętej OSP oraz sprawozdanie
  z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2023.
 • Informacja na temat działalności Związku Podhalan oddział Jordanów oraz sprawozdanie
  z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2023.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa
  z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.
 • Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej
  w Jordanowie za 2023 r.
 • Propozycje związane z obchodami Dni Ziemi Jordanowskiej.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
 • Inne sprawy bieżące.