Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu prowadzonego przez wody potoku bez nazwy (dopływ pot. Jastrzębnik), na działkach nr: 1, 18/1, 5282, 5287, 147, 5273/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0001, Jordanów, pow. suski oraz na wykonanie w rejonie ww. przepustu umocnień koryta potoku.

Do pobrania w załączniku