Dnia 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta.
  • Kontrola:

a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości,

– stan na 31.12.2021 r. i  I półrocze 2022 r.

  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.09.2022 r.