Jordanów, dnia 29.09.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu

O wyniku rokowania po II przetargu na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2.  

  • W dniu 29.07.2022 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 w Jordanowie, pokój nr 10 odbył się II przetarg na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2. objętej księgą wieczystą  nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.
  1. Osoby dopuszczone do przetargu nie występują. Osoby niedopuszczone do przetargu nie występują. 
  2. Cena wywoławcza najmu: 900,00 złotych miesięcznie + 23% VAT.
  3. Najwyższa cena najmu osiągnięta w przetargu nie występuje .
  4. Rokowania po II przetargu zakończyły się wynikiem negatywnym .
  5. Brak najemcy wyżej wymienionej nieruchomości.