Dnia 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie
    3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.03.2023 r.