Dnia 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.30

  w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Kontrola działalności Placówki Wsparcia Dziennego (działającej na podstawie wytycznych zawartych w ogłoszonym konkursie ofert).
- wizja lokalna w Placówce Wsparcia Dziennego.
    3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.03.2023 r.