UCHWAŁA NR VIII/67/2015
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016.

 

Do pobrania: