Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - ulica Komunalna do TAPI nr 471007K

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, że Miasto Jordanów zawarło umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej Jordanów-ul. Komunalna do TAPI nr 471007K w km od 0+465 do 0+900 na działkach nr ewid. 5306/1, 2014/2, 2015/4, 2015/6, 5711 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na 2024 rok, jak również zawarto z wykonawcą umowę na roboty budowlane, do których niezwłocznie przystępujemy. Planowany termin realizacji do dnia 31.10.2024 r.

Miasto Jordanów otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację jednego z naszych kluczowych zadań drogowych.

Dzięki tym środkom miasto przeprowadzi remont drogi gminnej na ulicy Komunalnej do TAPI nr 471007K.

 

 RFRD 2024

herb