Zarządzenie nr 41/2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024, do pobrania w załączniku.

 

Załączniki

Zarządzenie nr 41.pdf