Budżet obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2016 r.

Urząd Miasta Jordanowa przy wsparciu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa  realizującej projekt  „Partycypacja- zróbmy kolejny krok”  przygotowuje się do wdrożenia BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA JORDANOWA NA ROK 2016. Na realizację budżetu obywatelskiego planuje się przeznaczyć 50 000,00 zł.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Jordanowa, przeznaczona do wykorzystania przez mieszkańców, oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydana część środków publicznych. Budżet obywatelski to jedna z najskuteczniejszych  praktyk współuczestnictwa, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Na czym polega skuteczność budżetu obywatelskiego? Jakie są jego cele?

  • Pozwala wraz z mieszkańcami podejmować decyzje o rozwoju miasta,
  • Promuje innowacyjność i przedsiębiorczość ,
  • Wspiera proces decentralizacji władzy,
  • Buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli.

W dniu 27.05.2015r. odbyło się spotkanie konsultacyjno - informacyjne dla mieszkańców Jordanowa. Podczas spotkania przedstawiono idee budżetu obywatelskiego, praktyki innych samorządów, zaprezentowano  założenia regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016.
Więcej informacji na temat Budżetu obywatelskiego można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa oraz  na stronie www.jordanow.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI i na portalu www.wspoldecydujemy.pl


Terminy przeprowadzania kolejnych etapów wdrażania BUDŻETU :
a.14.07.2015 - 14.08.2015 - Składanie wniosków i kampania informacyjna
b.13.07.2015 r.  i 27.07.2015 r. –  Warsztaty z mieszkańcami,
c.15.08.2015 – 07.09.2015 – Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania,
d.09.09.2015 – 29.09.2015 – Głosowanie na projekty (kampania informacyjna o projektach),
e.30.09.2015 – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich Zadań.
Zastrzega się możliwość zmiany w/w wymienionych  terminów.

Zachęcamy do aktywnego udziału we wszystkich etapach wdrażania budżetu.

Gmina Jordanów uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", finansowanym z Funduszy EOG.