Ogłoszenia i komunikaty

logo rada

Dnia 8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Logo rada

Dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 13.30
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

logo rada

Dnia 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

logo ratusz

Urząd Miasta przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) oraz uchwałą nr XII/96/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa,

-w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.

logo wodociągi

w dniu 02.12..2020  w godzinach do 9:00 do 16:00, z powodu planowanych prac na sieci  wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

w dniu 03.12.2020  w godzinach do 9:00 do 16:00, z powodu planowanych prac na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Piłsudskiego od nr 80, Malejowska i Zakopiańska

Za utrudnienia przepraszamy