Ogłoszenia i komunikaty

Organizacje zbierające na ukrainę
 • Polska Akcja Humanitarna (PAH)https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
 • Caritas Polskahttps://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)
 • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy". Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.
 • Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz na stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/
 • Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej – Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim. https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina lub przelew na konto: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA
 • UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego informuje o konieczności:

 • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa
 • zabezpieczenia paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa
 • nie karmienia i nie pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich
 • stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu
 • stosowania mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • zgłaszania przypadków pojrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/ burmistrzowi/ prezydentowi miasta

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach
Wojciech Wójcik

Ważna informacja!

Informuje, iż Urząd Miasta Jordanowa koordynuje działania związane z zapewnieniem noclegów i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie Miasta. Chęć pomocy w zakresie zakwaterowania wraz z wyżywieniem oraz transportu osób i artykułów spożywczych oraz przemysłowych należy zgłaszać do Urzędu pod numerem tel. 18 26 91 700 lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W wiadomości proszę podać adres, ilość osób, którym można zapewnić nocleg, numer telefonu kontaktowego lub w przypadku środka transportu rodzaj samochodu/pojazdu z podaniem ilości miejsc/ładowności.

Wszelkie działania w powyższym zakresie koordynowane będą przez Urząd Miasta Jordanowa. Proszę o przemyślane decyzje.

Ponadto z informacji otrzymanych z Centrum Zarządzenia Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wynika, że wszystkie osoby przyjmowane z Ukrainy muszą obowiązkowo przejść przez Punkty Recepcyjne działające przy przejściach granicznych. Za osoby nie zarejestrowane w punkcie recepcyjnym Urząd Wojewódzki nie będzie zwracał kosztów związanych z przyjęciem ludności pochodzenia ukraińskiego.

Dodatkowo obywatele Ukrainy, którzy już są zakwaterowani na terenie Miasta proszeni są o zgłoszenie sią do Urzędu w celu przekazania niezbędnych danych osobowych.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Informacja dla obywateli Ukrainy

Informuję, iż Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uruchomił specjalną infolinię pod numerem tel. 12 210 20 02, na której udzielane są informację obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w naszym województwie. Infolinia będzie czynna 24 h na dobę. Jednocześnie wszelkie informację w zakresie możliwości udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

 

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

 Tel.: +48 47 721 75 75

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 https://infoopt.pl/

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 25.02.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Zakopiańską oraz Malejowską

Za utrudnienia przepraszamy