Ogłoszenia i komunikaty

Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na tzw. Małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i to jest nowość w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Prowadzący gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach RHD po uprzedniej rejestracji. Jeśli będzie dotyczyła produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywności złożonej, należy zarejestrować się u powiatowego lekarza weterynarii. Jeśli natomiast żywność pochodzenia niezwiewrzęcego – u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zakres Inwestycji

W ramach takiego handlu możliwe jest m.ni. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom, a także, od stycznia br., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem, w tym sklepów, restauracji, stołówek itp. Żywność musi jednak pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Sprzedaż powinna odbywać się z zachowaniem określonych limitów.

Dla kogo pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w  ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, przetwory zbożowe, oleje; wędliny, produkty mleczne.

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakupu tzw. kontenerów(obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością; zakupu wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Gdzie z wnioskiem?

Wnioski przyjmować będzie Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1 w Krakowie. Złożyć można je także w placówkach ARiMR na terenie Małopolski.

Szczegółowe informacje:

  • w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
  • https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

RHD armir

Logo konkursu burmistrz

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy oddali na mnie głos w plebiscycie „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz małopolski 2019” organizowanym prze Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Wsparcie jakie od Państwa otrzymałem pozwoliło dostać się do etapu finałowego – wojewódzkiego, w którym ostatecznie zająłem premiowane 5 miejsce.

Otrzymana nominacja oraz zajęcie wysokiego miejsca w etapie wojewódzkim daje bardzo dobrą możliwość promocji Miasta Jordanowa na obszarze województwa Małopolskiego. Prezentacja „Wójt i Burmistrz Małopolski”, która będzie stanowiła dodatek do całego nakładu Gazety Krakowskiej umożliwi bezpłatne przedstawienie atrakcji Naszego miasteczka jednocześnie popularyzując cały region.

Bardzo dziękuje za oddane głosy!

Burmistrz Miasta Jordanowa

Fot. z gali Wojciech Matusik Gazeta Krakowska

 

Wizyta wicewojewody

W dniu 19.11.2019 r. z wizytą roboczą przejechał do Miasta Jordanowa Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec. Wizyta miała na celu omówienie spraw związanych z obecnie prowadzonymi inwestycjami w mieście oraz planów inwestycyjnych na kolejny rok. Głównym tematem rozmów były tzw. „polichromie jordanowskie”, nad którymi prace trwają obecnie w budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy ul. Rynek 2. Warto przypomnieć, iż na odnowienie zabytkowych dekoracji malarskich z XIX w. udało się w tym roku pozyskać z budżetu państwa prawie 600 tys. złotych. Burmistrz Miasta Jordanowa przedstawił na miejscu wykonywania prac Panu Wicewojewodzie postępy w realizacji przedmiotowych robót jednocześnie dostając zapewnienie o dalszej pomocy przy pracach odtworzeniowych polichromii, które będą wykonywane w przyszłym roku. Miłym akcentem wizyty był udział Pana Wicewojewody w wystawie „Fantasmagorie”, która obecnie jest prezentowana w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. Obrazy przygotowane przez podopiecznych ośrodków terapeutycznych z naszego regionu w ramach „Roku Beksińskiego w Jordanowie” cieszyły się dużym uznaniem Pana Wicewojewody.

Ikona uwaga

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że związku z pracami - malowanie oznakowania poziomego na pierzei południowej Rynku droga jednokierunkowa od strony pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni zostanie wyłączona z ruchu w dniach 18,19 listopada 2019r.

Za utrudnienia przepraszamy

Święto niepodległości 2019

W poniedziałek 11 listopada w Jordanowie obchodzono uroczystość 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Oficjalne obchody rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej za Ojczyznę, którą prowadził, wygłaszając piękne kazanie ks. prof. Jan Żelazny. Po uroczystej mszy świętej poczty sztandarowe, zaproszone delegacje, goście oraz mieszkańcy przeszli pod Dąb Wolności i pomnik upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 r. Przy pomniku odbyły się oficjalne uroczystości obchodów Święta Niepodległości oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie nowego pomnika. Uroczystości rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP Jordanów. Przemowę okolicznościową, jako pierwszy wygłosił Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski, przedstawiając rys historyczny miejsca upamiętnienia walczących żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. Po przemowie nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika. Wstęga została przecięta przez Burmistrza Miasta Jordanowa Pana Andrzeja Malczewskiego, Starostę Suskiego Pana Józefa Bałosa i Pana dr Michała Wenklara reprezentującego Instytut Pamięci Narodowej. Następnie pomnik poświęcił ks. prof. Jan Żelazny, a przybyłe delegacje władz powiatowych i gminnych, Instytutu Pamięci Narodowej, straży, policji, harcerzy, szkół, przedstawicieli Związku Podhalan oddział Jordanów złożyły wieńce pod pomnikiem. W trakcie uroczystości przemowy okolicznościowe wygłosili: Starosta Suski Pan Józef Bałos, Pan dr Michał Wenklar, Pan dr Piotr Sadowski oraz Pan prof. Jerzy Semsch jeden z najstarszych mieszkańców Jordanowa. Pan prof. Jerzy Semsch w przedstawił w sposób piękny i emocjonujący historię wydarzeń sprzed ponad 100 lat. Burmistrz Miasta podziękował wszystkim delegacjom, zaproszonym gościom i mieszkańcom za przybycie na uroczystości i zaprosił na wspólne śpiewanie z Chórem Bel Canto, grupą muzyczną MOK, przedstawicielami Związku Podhalan oddział Jordanów pieśni patriotycznych w pięknej sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. 

 

Serdecznie dziękuję księżom, wszystkim delegacjom, pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom w tym: Orkiestrze Dętej OSP Jordanów, strażakom OSP Jordanów, Towarzystwu Miłośników Ziemi Jordanowskiej, Chórowi Bel Canto, Związkowi Podhalan oddział Jordanów, Dyrektorom szkół z terenu miasta, uczniom, harcerzom, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na czele z Panem Dyrektorem Janem Hanusiakiem za uczestnictwo w obchodach i pracę, jaką włożyli w przygotowanie uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję również na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie oraz policjantów za zabezpieczenie uroczystości. Dziękuję mieszkańcom za liczne przybycie i wspólne świętowanie tak ważnego dla Nas wszystkich dnia.

Burmistrz Miasta Jordanowa