Ogłoszenia i komunikaty

Parking

W związku z organizowanym zlotem foodtruck  „Żarciowozy” parking za Urzędem Miasta Jordanowa w dniach 01-03.10.2021 r. tj. piątek – niedziela będzie wyłączony z użytkowania. Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu oprócz pysznego jedzenia przewidziane zostały atrakcje dla najmłodszych oraz rodzinna zabawa w sobotę.

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Dnia 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres I półrocza 2021 r.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2021 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody i ustanowienia pomników przyrody w otoczeniu Kościoła w Jordanowie.
 5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2021 r.

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Dnia 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz.: 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 3. Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2021 r.

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Dnia 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 12.30 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)  odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 3. Sprawy bieżące.

Jordanów, 15.09.2021 r.

Utrudnienia w komunikacji

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie sali wraz ze wzmocnieniem stropu w budynku Urzędu Miasta, czasowo wystąpią utrudnienia w komunikacji na plantach przy ratuszu. Planowany termin zakończenia robót to koniec listopada 2021 r. Za utrudnienia przepraszamy.