Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 26 816 693,93 zł,

Kwota dofinansowania: 17 685 404,81 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Spoktnianie

"Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów", w tym tematu przyłączania gospodarstw domowych.

Logo ratusz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jordanów – ekologiczne miasto przyszłości”

organizowanego przez: Urząd Miasta Jordanowa W ramach projektu: „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”

Piknik rodzinny w ramach projektu "Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów"

Logotyp UE

W dniu dzisiejszym odbywają się Dni Otwarte na rozbudowanej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Wrzosy” w Jordanowie. Podczas uroczystego otwarcia, które odbyło się w godzinach przedpołudniowych, zaszczycił nas swoja obecnością m.in. Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec.

Kanalizacja roboty

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” dobiegają końca roboty na odcinku C, obejmujące budowę kanalizacji w ulicy Batalionów Chłopskich. Realizowane prace to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano ponad 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka A wykonano prace związane z budową wodociągu w Mickiewicza.  Rozpoczęto również roboty w ulicy Banacha, gdzie kontynuowane są prace budowlane wraz z przyłączami. 

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach budowy kanalizacji wykonawca zaczął działania na odcinku E, na który składają się ulice Zakopiańska, Malejowska i Piłsudskiego, a na odcinku D ruszyły roboty na ulicy Kopernika.