Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka

dofinansowanie

   Jordanów wybuduje pierwszy publiczny żłobek na terenie miasta.

      Budynek pozwoli na zorganizowanie odpowiedniego a zarazem bezpiecznego miejsca dla miejscowych maluchów. Zakupione też zostaną wszystkie niezbędne elementy wyposażenia posiadające odpowiednie atesty, aby nasze dzieci były bezpieczne a rodzice czuli ze powierzają dzieci w dobre ręce. Ponadto placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami*. 

     To zadanie będzie realizowanie dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł, które popłynie do tutejszego samorządu w ramach programu „Maluch+: 2022-2029".
  
5 września podpisaliśmy umowę, z Wojewodą Małopolskim Panem Łukaszem Kmitą, której beneficjentem jest Miasto Jordanów, celem utworzenia 30 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowania funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Grafika glowna v1 ai

 

q2

herb

tablica żłobek

* rozumie się jako dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.