Modernizacja drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 5335 w Jordanowie - 471018K od km 0+327 do km 0+592

Współfinansowana ze środków Lasów Państwowych 

pasek

 

   Współpraca Miasta Jordanowa z Lasami Państwowymi 

      Współrealizacja drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 5335 w Jordanowie - 471018K od km 0+327 do km 0+592 pomiędzy Miastem Jordanowem a Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Myślenice, jest doskonałym przykładem partnerskiego podejścia do rozwoju infrastruktury lokalnej. Zadanie to ma na celu poprawę życia mieszkańców poprzez lepszą dostępność, ale także przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju i ekonomicznego dobrobytu lokalnej społeczności. Wykonanie tej inwestycji pozwala również na przygotowanie odpowiedniego planu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. To zadanie z pewnością pomoże w odpowiednim zalesieniu obszarów zdegradowanych oraz przywróci naturalny proces ekologiczny tego obszaru poprzez odpowiednią gospodarkę leśną Lasów Państwowych. 

Pamiętajmy, że użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Dbanie o las jest kluczowe dla utrzymania równowagi ekosystemu i zapewnienia wielu korzyści dla środowiska oraz społeczeństwa.

 

 

tablica lasy panstwowe

herb