Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r zakończono wykonanie remontu odcinka ulicy Przemysłowej - boczna, nr działki 5658. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, montaż betonowych korytek ściekowych oraz montaż bariery ochronnej. Pobocze obsypano destruktem bitumicznym. Remont przedmiotowego odcinka drogi miał na celu poprawę bezpieczeństwa.