Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3

logotypy ue

Nazwa Projektu: Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3”

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1 389 123,15 zł,

Kwota dofinansowania: 1 115 993,23 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W roku bieżącym zakończono realizacje projektu.

logotypy ue

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3

Zakończyła się faza budowy mająca na celu przeniesienie drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi.

logotypy ue

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3