Czwartek 01 lipca 2021 roku to dla Jordanowa dzień niewątpliwie wielkiego wydarzenia – dzień uroczystego otwarcie odrestaurowanego budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego, który teraz będzie pełnił funkcję Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców. Na taki obiekt mieszkańcy czekali długie lata. Wśród wielu poważnych inwestycji zrealizowanych w czasie bieżącej kadencji Burmistrza Andrzeja Malczewskiego, ta była wyjątkowa z uwagi na zakres prac i komplikacje jakie się z nią wiązały.

Newralgicznym momentem było odkrycie polichromii. Obiekt nie został szczegółowo zbadany przed aplikowaniem o środki, a odkrycie jakie nastąpiło w grudniu 2018 roku spowodowało, pojawienie się ogromnych trudnościami. Ze względu na wymagania jakie stawiał konserwator, Polichromie musiały zostać odrestaurowane – potrzebne było ok 2 000 000 zł. Odkrycie malowideł  zmieniło zupełnie zakładany układ i przeznaczenie powierzchni i pomieszczeń.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, wśród nich m.in. Radna Sejmiku Wojewódzkiego Prezes Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” Pani Danuta Kawa, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Pan Grzegorz Biedroń, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Rafał Filo, Wicewojewoda Małopolski w latach 2018-2020 Pan Zbigniew Starzec, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Pani Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk, Poseł na Sejm VIII kadencji Pan Sławomir Hajos, Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka, Wójt Gminy Jordanów Pan Artur Kudzia, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej Pan Stanisław Bednarz, Prezes Banku Spółdzielczego w Jordanowie Pani Agnieszka Mroszczak, Naczelnik Poczty w Jordanowie Pani Barbara Kwak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej Pan Krzysztof Okrzesik, Prezes OSP w Jordanowie Pan Adam Nizioł, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej Pan Marcin Kaczmarek, Komendant Komisariatu Policji w Jordanowie Pan Krzysztof Błachut, Radni Miasta Jordanowa, Pracownicy Urzędu Miasta Jordanowa Koordynujący inwestycję oraz dyrektorzy podległych jednostek. Wśród zaproszonych nie zabrakło oczywiście przedstawicieli wykonawców inwestycji, projektantów oraz inspektorów nadzoru.

Na początku Burmistrz Miasta Jordanowa powitał zgromadzonych gości i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych niezbędnych do wyremontowania budynku oraz tym, którzy byli zaangażowani w całą inwestycję. W krótkich słowach zaprezentował nowe zalety, funkcjonalność oraz sposób sfinansowania budynku.

Obiekt Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców powstał w ramach projektu „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głos zabrali także Radna Sejmiku Wojewódzkiego Prezes Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” Pani Danuta Kawa, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Rafał Filo, Wicewojewoda Małopolski w latach 2018-2020 Pan Zbigniew Starzec oraz Miłośnik Ziemi Jordanowskiej dr inż. arch. Pan Krzysztof Wielgus, którzy z wielkim uznaniem wyrażali się na temat zrealizowanej inwestycji, podkreślając jednocześnie, że jest to wspaniały budynek, który będzie służył mieszkańcom w każdym wieku. Następnie Pan Stanisław Bednarz wygłosił prelekcję, w której opowiedział historię powstania Miasta Jordanowa oraz historię budowli projektu Jana Sas-Zubrzyckiego, które znajdują się na terenie Miasta.

Podczas części artystycznej uroczystości goście mogli obejrzeć występy dwóch Jordanowskich chórów pod kierownictwem Pani Kseni Miśkiewicz. Dziecięcego Chóru „Wiolinki” oraz Chóru „Bel Canto”.

Na końcu nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, a następnie goście udali się na zwiedzanie odrestaurowanego budynku po którym oprowadzał Pan Andrzej Tekielak – Konserwator Dzieł Sztuki, a zarazem Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych gości oraz dla Pani Magdaleny Stankiewicz za prowadzenie uroczystości.

W dniu 02 lipca 2021 roku odbyły się dni otwarte dla Mieszkańców Miasta, którzy mogli zwiedzić odrestaurowany budynek, i podziwiać odkryte polichromie, które nadają dostojności wnętrzu.

Urząd Miasta nie zapomniał także o najmłodszych mieszkańcach, którzy mogli obejrzeć spektakl o przyjaźni, który porusza temat wiary w marzenia i dążenia do ich spełnienia pt. „PUK,PUK” Przygotowany przez Teatr Chrząszcz w Trzcinie, wystawiony na nowo powstałej sali widowiskowej.

logotyp ue